Skip to content
Eveniment de leadership al anului 2024, marca
Română ro English en

Politica de confidentialitate

Politica de protecția datelor

Ultima actualizare: 02 februarie 2024

Prezenta politică detaliază practica Societății privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor domeniului www.johnmaxwell.ro (denumit în continuare pe scurt, Site-ul), în calitate de persoane interesate de achiziția biletelor la evenimentul Step up and take the lead (denumit în continuare pe scurt, Evenimentul), având ca scop informarea utilizatorilor despre acest subiect.

Ulterior achiziționării biletelor la Eveniment, conform celor detaliate în Termeni și condiții și în limitele indicate acolo, utilizatorul va primi dreptul de a accesa platforma https://www.johnmaxwellacademy.ro/ unde va putea accesa diverse materiale, în funcție de tipul biletului plătit, conform informațiilor de pe site-ul evenimentului. Modul în care îi vor fi prelucrate datele cu caracter personal pe acea platformă, precum și pe orice alte platforme online conexe, este stabilit în politicile de acolo. Astfel, prezenta prezenta Politică de protecția datelor, Politica de cookie, dar și Termenii și condițiile se referă strict la pagina Evenimentului.

Prin utilizarea Site-ului în continuare, admiteți că ați luat la cunoștință și agreați prezenta Politică de protecția datelor, Politica de cookie, dar și Termenii și condițiile, documente afișate pe Site.

CUPRINS:

1.Identificarea operatorului de date

2.Prelucrarea de date cu caracter personal

3.Persoana vizată

4.Date cu caracter personal prelucrate

5.Prelucrare datelor cu caracter personal

6.Scop

7.Destinatarii prelucrării

8.Temeiul juridic al prelucrării

9.Tipul prelucrării

10.Durata de prelucrare și stocare a datelor

11.Drepturile Persoanei vizate din perspectiva prelucrării datelor cu caracter personal

12.Obligațiile Societății. Măsuri de securitate a datelor prelucrate

13.Răspunderea Societății

14.Transfer către țări terțe/organizații internaționale

15.Dispoziții finale

 1. Identificarea operatorului de date

Highlife Mentoring SRL (denumită în continuare Societatea sau HM)

Sediu: România, județul Timiș, Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 24, et. 4, ap. SAD 29 (Fructus Plaza)

Înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1290/2010

Cod unic de înregistrare 46231968

Email: office@maxwellleadership.ro

Tel: 0771.706.337

 1. Prelucrarea de date cu caracter personal

HM colectează informaţie de la utilizatorii Site-ului în următoarele modalităţi: direct de la utilizator, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc Site-ul, precum şi prin intermediul cookie-urilor.

Informaţie furnizată direct de utilizator:

 1. Atunci când utilizatorul Site-ului transmite mesaje folosind rubrica de “Contact” sau are o discuție telefonică cu un reprezentant al HM ulterior completării rubricii amintite, indică: numele și prenumele său sau doar unul dintre acestea, respectiv email-ul dacă se trimit mesaje sau telefonul dacă se dorește și indicarea acestei din urmă informații.

Alte date cu caracter personal ar putea fi prelucrate de către Societate în cazul în care în cuprinsul informării/solicitării transmise de utilizator vor fi incluse (de exemplu alte date suplimentare de contact, date cu privire la persoanele care vor putea accesa contul utilizatorului etc.). Astfel, HM nu a solicitat respectivele date, însă în măsura în care sunt necesare pentru a putea răspunde celor transmise, prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată la cererea utilizatorului Site-ului.

Folosirea adresei de email sau a numărului de telefon din cadrul formularului de “Contact” nu este însă un demers obligatoriu nici pentru vizitarea Site-ului, nici pentru a achiziționa biletele la Eveniment. Mai mult, toate aceste informații pot fi transmise și în alt mod (de exemplu adresarea unei întrebări la locația Societății sau pe profilele de social media ale HM).

 1. Atunci când o persoană achiziționează unul sau mai multe bilete la Eveniment (bilet general/VIP), prin completarea rubricii “Mă înscriu acum”, indică: numele, prenumele, o adresă  de e-mail și un număr de telefon, adresă (țară, județ, oraș) și opțional codul numeric personal. În cazul achiziționării de bilete pe persoană juridică, ca și date cu caracter personal, se vor indica numele și prenumele reprezentantului acelei persoane juridice, iar în plus se completează în formularul de comandă denumirea societății cumpărătoare, telefon, email, număr de înregistrare la ORC, cod de identificare fiscală, adresă sediu și eventual cont bancar și IBAN.

Pentru finalizarea achiziției biletelor, se vor completa datele necesare plății prețului (e posibilă plata cu cardul sau prin transfer bancar, integral sau în rate – a se vedea cele menționate în Termeni și Condiții pentru detalii pe această temă), anume nume titular, număr card, bancă - toate acestea pot fi date cu caracter personal prelucrate după apăsarea butonului „Înregistrare”.

Pentru achiziționarea biletelor este necesară acceptarea celor trei check box-uri de la finalul formularului de creare cont, aferente Termenilor și Condițiilor și Politicii de protecția datelor, precum și a limitei minime de vârstă pentru participanții la Eveniment.

 1. Atunci când HM întocmește și transmite factura pentru biletul achiziționat de utilizator precum și pentru îndeplinirea oricăror alte obligații legale sau contractuale potrivit celor agreate de părți, indică: nume; prenume; adresă, iar pentru cumpărătorii persoane juridice indică și numărul de înregistrare și codul de identificare fiscală.

 1. Atunci când un utilizator își exprimă acordul pentru folosirea adresei sale de e-mail în scop de marketing de către HM (newsletters), pentru primirea de informări legate de Eveniment, dar și alte evenimente/programe Maxwell în curs sau viitoare sau alte asemenea (dată cu caracter personal ce va fi prelucrată după bifarea de către utilizator a rubricii aferente consimțământului său și completarea adresei de email).

Alegerea înscrierii în lista de beneficiari ai newsletter-urilor transmise de HM se va putea face prin bifarea căsuței corespunzătoare de la finalul secțiunii “Hai să ne conectăm”,  respectiv pe prima pagină de Site-ului cu apăsarea butonului “Trimite”.

Utilizatorul care a ales să primească newsletters de la HM se va putea dezabona în orice moment, printr-un simplu click pe linkul activ numit “Dezabonare” prezent la finalul fiecărei comunicări primite din partea Societății.

 1. Atunci când un utilizator își exprimă acordul pentru folosirea imaginii sale, a vocii, a numelui și prenumelui/nickname-ului ales pentru platformele de social media și linkuri către acestea în scop de marketing de către HM, pentru afișarea de poze și/sau filmulețe obținute la Eveniment, pe Site, pe site-urile Maxwell asociate sau pe paginile de social media ale Societății (date cu caracter personal ce vor fi prelucrate după obținerea consimțământului persoanei vizate).

Informaţie din raportul de trafic al serverului:

Atunci când un site web este vizitat sau o aplicație este folosită, utilizatorii dezvăluie anumite informaţii despre ei, cum sunt adresa de IP, ora vizitei, localitatea de unde a fost accesat Site-ul. HM, la fel ca și alte societăți, înregistrează aceasta informaţie.

În cazul în care un vizitator al Site-ului nu a finalizat o comandă de bilete, însă a indicat o adresă de email sau un număr de telefon, Societatea va putea să vă transmită un email sau să contacteze utilizatorul pentru informații suplimentare în acest context.

Informaţie obținută prin folosirea de cookie-uri:

Toate detaliile legate de modul în care sunt prelucrate datele în acest context, sunt indicate în Politica de Cookie existentă pe Site.

Datele de contact pe care utilizatorul le poate folosi pentru a transmite oricare cereri, notificări sau sesizări privitoare la prezenta Politică de protecția datelor, la Termeni și condiții, precum și Politica de cookie, precum și cu orice alte informații publicate pe Site, politici sau operațiuni efectuate de Societate, sunt indicate la punctul 1 de mai sus.

Termenul în care Societatea va transmite un răspuns este de cel mult 30 zile de la primirea solicitării.

Societatea confirmă că niciuna dintre datele cu caracter personal indicate mai sus nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele expres indicate fără a fi respectate dispozițiile legale.

 1. Persoana vizată

Având în vedere că Societatea prelucrează date cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului, aceștia dețin calitatea de Persoană vizată. În cazul utilizatorilor persoane juridice, se vor prelucra anumite date cu caracter personal ale reprezentanților lor persoane fizice, conform prezentei.

Prin utilizarea Site-ului, fiecare utilizator își asumă că poate efectua demersurile solicitate la completarea formularelor, achiziția biletelor la Eveniment și utilizarea în general a Site-ului, precum și transmitere de mesaje, având peste 18 ani și își poate exprima consimțământul valabil (acolo unde este cazul), în mod liber și fără a fi necesare aprobări prealabile din partea unui terț care să nu fi fost obținute de respectivul utilizator.

În cazul în care informările/cererile/formularele transmise de utilizatori, cuprind și date cu caracter personal referitoare la alte persoane (și acestea dobândind astfel calitatea de persoană vizată), Societatea va prelucra datele acestora strict pentru a putea răspunde respectivei informări/solicitări și nu își asumă nicio răspundere adițională celei prevăzute de prezenta, de Termeni și Condiții sau de legislația aplicabilă.

 1. Date cu caracter personal prelucrate

Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, respectiv Persoana vizată, pot fi date cu caracter personal.

Raportat la scopurile prelucrării datelor indicate în prezenta, Societatea încearcă să minimizeze datele personale prelucrate.

Astfel, conform Politicii de cookie, Persoana vizată va putea bifa tipurile de cookie aplicabile acolo unde folosirea lor nu se face în mod automat, pentru a-i fi asigurată o experiență cât mai completă și mai bună atunci când navighează pe Site.

Pentru transmiterea de răspunsuri la cererile/sesizările comunicate de utilizatori folosind formularul de de “Contact” sau discuțiile telefonice purtate cu reprezentanții HM de către utilizatori, pentru a achiziționa bilete la Eveniment prin rubrica “Mă înscriu acum” sau pentru a transmite informări în scop de marketing prin rubrica “Hai să ne conectăm” sau “Înscrie-te acum”, Societatea prelucrează următoarele date cu caracter personal:

 • Ale utilizatorului:

 • Prin rubrica de Contact și discuțiile telefonice purtate cu reprezentanții HM de către utilizatori: numele și prenumele utilizatorului, adresa de email și numărul de telefon

 • Prin formularul de comandă a biletelor la Eveniment: numele, prenumele, o adresă  de e-mail și un număr de telefon, adresă (țară, județ, oraș) și opțional codul numeric personal, date de plată. În cazul achiziționării de bilete pe persoană juridică, ca și date cu caracter personal, se vor indica numele și prenumele reprezentantului acelei persoane juridice, iar în plus se completează în formularul de comandă denumirea societății cumpărătoare, telefon, email, număr de înregistrare la ORC, cod de identificare fiscală, adresă sediu și eventual cont bancar și IBAN.

 • La soluționarea cererilor de anulare/ramburs de către HM conform Termenilor și Condițiilor: nume, prenume, email, telefon, orice alte detalii relevante în contextul biletului achiziționat 

 • La îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale de către HM precum întocmirea facturilor

 • Prin confirmarea expresă a utilizatorului venită prin bifarea căsuței corespunzătoare acordului de prelucrare în scop de marketing a datelor, de la finalul formularului de de comandă, ori pe prima pagină de Site-ului cu apăsarea butonului “Hai să ne conectăm” sau “Înscrie-te acum”: adresa de e-mail

 • Prin afișarea de testimoniale concretizate în poze și text ori filmulețe de la Eveniment, pe Site, pe site-urile asociate Maxwell sau pe paginile de social media ale HM: imagine, voce, nume și prenume/nickname ales de utilizator pentru platformele de social media și linkuri către acestea 

 • IP-ul utilizatorului

În funcție de setările de cookie, pot fi prelucrate și alte date (în special cele legate de preferințele utilizatorului și comportamentul său pe Site).

 • Ale altor persoane decât utilizatorul:

fiecare utilizator care transmite un mesaj poate indica acolo date cu caracter personal ale altor persoane. Societatea nu le-a solicitat.

În funcție de cuprinsul mesajelor transmise de utilizatori folosind formularul de “Contact”, alte date ar putea fi prelucrate în măsura în care sunt indicate, deși nu au fost cerute.

Societatea se obligă la respectarea legislației privitoare la protecția datelor cu caracter personal și în raport cu aceste persoane terțe, fără însă a fi obligată la obținerea vreunui consimțământ separat în acest sens. Utilizatorul care a transmis acele informații este cel care își asumă întreaga răspundere în acest sens și declară că acestea au fost de acord cu prelucrarea efectuată de HM fiind pe deplin informate în acest sens.

 1. Prelucrare datelor cu caracter personal

Reprezintă prelucrare efectuarea oricărei operațiuni sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate.

Societatea accesează, colectează, stochează, folosește și efectuează orice alte demersuri permise de legislația aplicabilă asupra datelor cu caracter personal furnizate de utilizatori, așa cum sunt acestea indicate la punctul 4 de mai sus.

 1. Scop

Societatea prelucrează datele utilizatorilor Site-ului potrivit scopurilor descrise mai jos::

 • În cazul datelor furnizate direct de utilizator:

 • oferirea de răspunsuri, clarificări și remedierea situațiilor problematice (inclusiv anulări de comandă și rambursări), raportat la solicitările și sesizările transmise de utilizator sau în cadrul discuțiilor ulterioare purtate cu reprezentantul HM. În acest context se pot prelucra si date ale altor persoane care au cunoștință cu privire la starea de fapt ce ar putea ajuta HM în luarea deciziei conform Termenilor și Condițiilor;
 • oferirea de informații suplimentare legate de Eveniment;
 • încheierea contractului de vânzare a biletelor la Eveniment, în urma completării de către acesta a formularului de comandă și întocmirea și transmiterea facturilor aferente;
 • transmiterea de informări în scop de marketing;
 • asigurarea respectării acestei Politici de protecția datelor, a Termenilor și Condițiilor și a Politicii de cookie, precum și a dispozițiilor legale aplicabile pentru protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței Site-ului.

 • În cazul datelor obținute prin rapoartele de trafic:

 • identificarea secţiunilor de interes ale Site-ului;
 • administrarea mai sigură a sistemului informatic

 • În cazul datelor obținute prin intermediul cookie-urilor:

 • funcționarea Site-ului
 • în funcție de setările stabilite de utilizator, datele pot fi folosite pentru buna funcționare a Site-ului, obţinerea de informaţii statistice care să permită îmbunătăţirea serviciilor oferite, salvarea preferințelor etc. Toate detaliile legate de acest tip de prelucrare a datelor se găsește în Politica de cookie.

Dacă Societatea va intenționa să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele indicate mai sus, va furniza Persoanei vizate înainte de această prelucrare ulterioară, informații suplimentare relevante privind scopul secundar, cu îndeplinirea formalităților necesare conform legii.

 1. Destinatarii prelucrării

Datele cu caracter personale ale Persoanei vizate sunt prelucrate de:

 • administratorii și angajații/colaboratorii Societății care se ocupă de administrarea Site-ului și care sunt implicați în activitățile cu privire la care utilizatorul înregistrează cont sau are întrebări/sesizări trimise – vor prelucra numele, prenumele și adresa de e-mail a utilizatorului precum și orice alte date cu caracter personal transmise de acesta prin mesaj;

 • asociații Societății și angajații/colaboratorii care sunt implicați în organizarea Evenimentului – vor prelucra datele indicate de utilizator în formularul Mă înscriu acum, anume: nume, prenume, email, telefon, adresă.

 • asociații Societății și angajații/colaboratorii care sunt implicați în procesul de facturare, anulare acces la resursele Maxwell după plată, rambursări, anulări de comenzi – vor prelucra toate datele cu caracter personal completate în formularul de comandă și orice alte informațiile necesare pentru luarea deciziei de anulare/rambursare (dacă este cazul);

 • asociații Societății și angajații/colaboratorii care sunt implicați în procesul de marketing – vor prelucra adresa de email pentru newsletters, imaginea, vocea, nume, prenume, nickname pe social media și link către platformele de social media ale utilizatorului pentru testimoniale;

 • furnizorii de servicii suport contractați de Societate în vederea îndeplinirii obligaţiilor sale contractuale sau legale, cum sunt:

 • firma de hosting/IT - poate accesa toate datele înregistrate în evidențele on-line ale Societății, inclusiv cele ale utilizatorilor;
 • firma de contabilitate – va prelucra numele, prenumele si adresa indicate în facturi, precum și orice alte date bancare;
 • avocații Societății - poate accesa toate datele înregistrate în evidențele Societății, în cazul apariției unor chestiuni juridice care necesită implicarea lor;
 • companii de advertising, PR și comunicare pentru activitatea de marketing. Aceste companii pot colecta date anonime prin intermediul cookie-urilor sau prin formularele de înscriere la eveniment ori de feedback, iar în măsura în care acest lucru se va întâmpla, HM va furniza în prealabil aceste informații persoanelor vizate.

Lista furnizorilor mai sus enumerați nu este exhaustivă, însă indică principalele astfel de societăți colaboratoare. Acestea vor avea calitatea de operator independent, operator asociat sau persoană împuternicită în raport cu Societatea. Indiferent însă de calitatea deținută, aceștia se obligă să mențină confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate, adoptând măsuri de natură tehnică și organizatorică adecvate.

Deși nu au calitatea de destinatari potrivit interpretărilor legale, autoritățile publice (inclusiv ANPC și ANAF) și instanţele de judecată, pot prelucra toate/oricare din datele utilizatorilor obținute prin intermediul Site-ului.

 1. Temeiul juridic al prelucrării

 • Art. 6 lit. a GDPR - prelucrarea este efectuată în baza consimțământului utilizatorului –>  situație aplicabilă atunci când prelucrarea datelor se face în contextul cookie-urilor acceptate de utilizator și care nu sunt necesare pentru funcționare Site-ului, precum și atunci când se prelucrează datele utilizatorului în scop de marketing de exemplu folosind datele din formularul de “Contact” sau “Hai să ne conectăm”;

 • Art. 6 lit. b GDPR - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care utilizatorul este parte sau pentru a face demersuri la cererea acestuia înainte de încheierea unui contract –>  situație aplicabilă atunci când prelucrarea datelor se face în contextul completării datelor folosind formularul de “Contact” sau “Hai să ne conectăm”; la completarea formularului “Mă înscriu acum” inclusiv alte activități conexe celei de achiziție a biletului dorit  de utilizator (precum soluționarea unor plângeri sau cereri de anulare a comenzii ori de restituire a prețului);

 • Art. 6 lit. c GDPR - prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine HM –> situație aplicabilă în contextul prelucrării datelor în raport cu facturarea, cu încasarea ori rambursarea prețului, precum și în raport cu autoritățile competente;

 • Art. 6 lit. f GDPR - prelucrarea este necesară în scopul realizării intereselor legitime urmărite de Societate sau de un terț, cu condiția ca drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate să nu fie încălcate –> situație aplicabilă în contextul prelucrării datelor în vederea funcționării și administrării uzuale a Site-ului.
 1. Tipul prelucrării

Activitățile de prelucrare de date efectuate de Societate se referă în principal la:

 • colectarea datelor indicate de utilizator folosind datele completate în formularul de “Contact” sau “Hai să ne conectăm”;
 • folosirea datelor pentru furnizarea de răspunsuri și feedback;
 • folosirea datelor pentru încheierea și executarea contractului cu utilizatorul care a achiziționat bilet la Eveniment;
 • utilizarea datelor pentru scopul aferent fiecărei categorii de cookie agreate de utilizator;
 • colectarea altor date nesolicitate dar furnizate de Persoana vizată în cuprinsul unei comunicări, cereri sau plângeri adresate Societății ori a unui răspuns oferit la întrebările acesteia, pentru ca aceasta să poată răspunde și soluționa cererea ori remedia incidentul;
 • stocarea datelor ante-menționate conform legii și în limitele necesare atingerii scopului în baza de date electronică și securizată deținută de Societate;
 • permiterea accesului la date anumitor angajați și colaboratori externi care prestează servicii suport a căror activitate implică prelucrarea de date sub condiția asumării obligației de confidențialitate și a unor clauze contractuale standard agreate de Comisia Europeană (în cazul colaboratorilor din state terțe EU);
 • permiterea accesului la date autorităților competente în măsura în care legea obligă în acest sens;
 • transferul întregului set de date păstrat pe Site de un utilizator către destinația indicată de acesta în baza dreptului acestuia la portabilitatea datelor.
 1. Durata de prelucrare și stocare a datelor

Perioada de stocare a datelor personale colectate este de:

 • până la retragerea consimțământului sau exercitarea dreptului de ștergere sau ștergere de către utilizator - pentru prelucrarea de date bazată pe consimțământul persoanei vizate;
 • timp de 3 (trei) ani de la primirea mesajului folosind formularul de “Contact” sau “Hai să ne conectăm” ori de la achiziționarea biletului folosind rubrica “Mă înscriu acum”  (dacă se va folosi telefonul, datele se păstrează 3 ani de la data la care a avut loc discuția telefonică, cu obținerea în prealabil a acordului de înregistrare). Datele sunt păstrate după încetarea contractului pentru a putea demonstra măsurile luate de Societate în considerara acestuia, raportat la durata termenului general de prescripție al dreptului la acțiune în fața instanțelor prevăzut de Codul Civil român;
 • perioadă mai lungă de timp decât cele antemenționate, atunci când legea prevede acest lucru sau când există un temei bine justificat în acest sens (de exemplu pentru exercitarea unui drept în fața instanței în cadrul unui litigiu început înainte de expirarea perioadei de stocare indicate în prezenta).

La expirarea duratelor ante-menționate, toate datele vor fi șterse din evidențele Societății.

 1. Drepturile Persoanei vizate din perspectiva prelucrării datelor cu caracter personal

 1. Dreptul la informare

Regulamentul și politicile interne ale Societății sunt puse la dispoziția Persoanei vizate în permanență, fiind afișate pe Site. A se vedea în acest sens prezenta politică, Politica de cookie și Termenii și Condițiile.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica/actualiza conținutul Site-ului, inclusiv a politicilor la care se face trimitere, la libera sa discreție, în orice moment și pentru orice motiv (inclusiv dar nelimitat la apariția de modificări legislative sau jurisprudențiale care pot afecta consecințele celor publicate pe Site). Revizuirea acestei politici în viitor va fi semnalată prin modificarea datei „Ultimei actualizări” din partea de sus. După data la care politica actualizată este publicată, accesarea Site-ului va reprezenta acceptul utilizatorului cu privire la respectivele condiții actualizate.

Cu toate acestea, dacă vor exista modificări semnificative ce ar putea afecta drepturile și libertățile utilizatorilor sau este obligatorie obținerea consimțământului acestora, informarea acestora despre respectivele schimbări se va face prin indicații usor vizibile postate pe Site (pop-up-uri) sau prin transmiterea de e-mail-uri pe adresele furnizate dacă este cazul. Astfel de modificări semnificative vor produce efecte pentru utilizatori în termen de 15 zile de la momentul afișării pop-up-lui în cauză sau al transmiterii e-mail-ului de către Societate (modul în care se va face informarea fiind decis de HM, de la caz la caz).

Indiferent însă de amploarea modificării, responsabilitatea de a verifica conținutul Site-ului, pentru a fi la curent cu cele mai recente versiuni, va revine în totalitate utilizatorului. Astfel, STUDIEREA ACESTEI POLITICI DE PROTECȚIA DATELOR, A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR, DAR ȘI A POLITICII DE COOKIE, REPREZINTĂ UN DEMERS CE TREBUIE FĂCUT DE UTILIZATORI DE FIECARE DATĂ CÂND ESTE ACCESAT SITE-UL ȘI ANTERIOR EFECTUĂRII ORICĂREI ÎNREGISTRĂRI SAU FURNIZĂRI DE DATE, ÎNTRUCÂT POT APĂREA MODIFICĂRI.

La cerere, Persoana vizată va fi informată cu privire la esența contractelor încheiate cu destinatarii de mai sus acolo unde este posibil și a sursei datelor.

 1. Dreptul de acces la date

Dacă Persoana vizată va dori informații legate de modul de prelucrare, poate transmite o cerere Societății, iar aceasta îi va răspunde în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii ei.

 1. Dreptul la rectificarea datelor

Dacă Persoana vizată va dori rectificarea/completarea datelor, poate transmite o cerere Societății la care i se va răspunde în cel mult 30 de zile de la data primirii ei.

 1. Dreptul de ștergere a datelor

Dacă Persoana vizată va dori ștergerea datelor personale care o privesc, acest demers e posibil:

 • la expirarea duratei prelucrării;
 • dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul prelucrării;
 • dacă se retrage consimțământul și nu există alt temei al prelucrării;
 • dacă se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • dacă prelucrarea e ilegală;
 • dacă ștergerea e obligatorie prin lege.

Cazurile de excepție prevăzute la art. 17 alin. 3 din Regulamentul European nr. 679/2016 sunt aplicabile.

Unele date fac parte din evidențele Societății, pe care le păstrează raportat la obligații sale legale sau interesul său legitim. Prin urmare, nu toate datele pot fi în șterse, conform legii. Orice refuz însă de ștergere va fi motivat de către Societate și va avea la baza un temei clar de drept.

 1. Dreptul de restricționare a prelucrării sau de opunere la prelucrare

Restricționarea prelucrării se poate aplica dacă Persoana vizată constată că:

 • datele nu sunt exacte;
 • prelucrarea este ilegală și Persoana vizată se opune ștergerii;
 • Societatea nu mai are nevoie de date dar Persoana vizată le solicită pentru o acțiune în instanță și acestea nu au fost încă șterse;
 • Persoana vizată se opune prelucrării.

Societatea poate continua prelucrarea datele restricționate dacă e necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, ori protejarea/apărarea unei persoane însă doar cu consimțământul Persoanei vizate.

Societatea va comunica destinatarilor rectificarea, ștergerea sau restricționarea datelor cu excepția cazului în care este imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 1. Dreptul de portabilitate a datelor

Persoana vizată sau persoana indicată de acesta poate primi la cerere, datele prelucrate de Societate. HM nu își asumă răspunderea pentru prelucrarea datelor de către acel destinatar.

Obligația de asigurare a dreptului la portabilitate incumbă Societății doar dacă prelucrarea acelor date se bazează pe consimțământul Persoanei vizate sau pe încheierea și executarea contractului. Demersurile vor fi făcute în maxim 30 de zile de la primirea cererii.

 1. Dreptul de opoziție

Dacă e posibil, Societatea va opri prelucrarea datelor Persoanei vizate care se opune prelucrării bazate pe interesul legitim al HM sau apar circumstanțe care determină exercitarea acestui drept (inclusiv profilarea).

Cu toate acestea, motivul legitim al îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății sau prelucrarea în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță, vor prevala.

 1. Dreptul de a depune plângere

Persoana vizată poate depune:

 • plângere/solicitare la adresa Societății indicată la punctul 1 de mai sus;
 • acțiune în instanța competentă;
 • plângere la Autoritatea Națională de Protecția Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Societatea dorește însă ca orice conflict/diferend ivit să fie rezolvat pe cale amiabilă și are toată disponibilitatea în acest sens.

 1. Dreptul de retragere a consimțământului

Persoana vizată își poate retrage în orice moment consimțământul, fără însă a afecta legalitatea prelucrării înainte de retragere și nici pe cea bazată pe un alt temei.

 1. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată

Societatea nu practică luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor.

 1. Obligațiile Societății. Măsuri de securitate a datelor prelucrate

Societatea respecta dispozițiile legislației de protecția datelor și a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât să asigure securitatea datelor cu caracter personal prelucrate și respectarea drepturilor Persoanelor vizate. Astfel, Societatea a implementat măsuri precum:

 • încheierea de contracte cu colaboratori în care aceştia și-au asumat obligația de confidenţialitate a informațiilor ce privesc datele personale prelucrate, precum și cea de respectare a legislației aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • instruirea angajaților și colaboratorilor cu privire la importanța protecției datelor cu caracter personal, precum și limitarea accesului lor la date în funcție de atribuțiile avute de aceștia;
 • stabilirea de proceduri interne care vizează protecția datelor cu caracter personal;
 • indicarea unei adrese de contact pentru chestiunile referitoare la datele cu caracter personal (anume cea indicată la punctul 1 din prezenta politică);
 • indicarea butonului de Dezabonare la toate comunicările făcute în scop de marketing;
 • implementarea de măsuri de securitate informațională;
 • neinstalarea de structuri ce permit accesarea Site-ului și achiziția unui bilet doar cu condiția creării unui cont de utilizator;
 • neinstalarea de cookie-uri suplimentare celor necesare funcționării Site-ului, fără acordarea unei posibilități de alegere utilizatorului care să fie permanent disponibilă.

De asemenea, Societatea va informa autoritatea de protecția datelor competentă în cazul apariției unui incident ce vizează securitatea datelor, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este puțin probabil să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea către autoritate nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta este însoțită de o explicație motivată pentru întârziere.

În situația apariției unui incident ce vizează securitatea datelor cu caracter personal, HM va informa și Persoana vizată fără întârzieri nejustificate, în cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile sale. Cu toate acestea, informarea Persoanei vizate ante-menționate nu este necesară în cazul în care oricare dintre următoarele condiții este îndeplinită:

 • Societatea a implementat măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securității datelor cu caracter personal;
 • Societatea a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile Persoanelor vizate nu mai este susceptibil să se materializeze;
 • ar necesita un efort disproporționat. În această situație, se efectuează în loc o informare publică sau se ia o măsură similară prin care Persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.

Orice statistică privind traficul utilizatorilor HM pe care o vom oferi către terţe reţele de publicitate sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date şi nu include nicio informaţie identificabilă despre niciun utilizator individual.

Din păcate însă, nicio transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecinţă, în ciuda eforturilor HM de a proteja datele cu caracter personal ale utilizatorilor, nu poate asigura sau garanta securitatea informaţiilor transmise de aceștia prin intermediul Site-ului sau încărcare pe ea. Utilizatorii sunt deci avertizați că orice informaţie trimisă sau încărcată în mediul on-line se va face pe propriu lor risc.

Pentru a restrânge acest risc, HM pune la dispoziția tuturor celor interesați, posibilitatea transmiterii cererilor/solicitărilor/adreselor/mesajelor în formă materială, la locația Societății și nu neapărat prin transmiterea de informări prin mijloace electronice.

 1. Răspunderea Societății

Răspunderea Societății în raport cu Persoana vizată se va stabili raportat la calitatea deținută în respectiva operațiune de prelucrare a datelor, motivul și locul producerii incidentului, măsurilor de securitate luate, demersurile de evitare a incidentelor și respectarea celorlalte obligații legale avute.

 1. Transfer către țări terțe/organizații internaționale

Societatea nu transferă în afara UE date cu caracter personal ale Persoanei vizate colectate prin intermediul Site-ului.

 1. Dispoziții finale

Această politică se aplică Societății și utilizatorilor Site-ului (indiferent dacă s-au înregistrat sau nu).

Societatea își rezervă dreptul de a modifica/actualiza conținutul HM, inclusiv a politicilor la care se face trimitere, la libera sa discreție, în orice moment și pentru orice motiv (inclusiv dar nelimitat la apariția de modificări legislative sau jurisprudențiale care pot afecta consecințele celor publicate pe Site). Revizuirea acestei politici în viitor va fi semnalată prin modificarea datei „Ultimei actualizări” din partea de sus. După data la care politica updatată este publicată, accesarea Site-ului va reprezenta acceptul utilizatorului cu privire la respectivile condiții actualizate.

Cu toate acestea, dacă vor exista modificări semnificative ce ar putea afecta drepturile și libertățile vizitatorilor, informarea acestora despre respectivele schimbări se va face prin indicații usor vizibile postate pe Site (pop-up-uri) sau prin transmiterea de e-mail-uri pe adresele furnizate dacă este cazul. Astfel de modificări semnificative vor produce efecte pentru vizitatori în termen de 15 zile de la momentul afișării pop-up-lui în cauză sau al transmiterii e-mail-ului de către HM (modul în care se va face informarea fiind decis de aceasta, de la caz la caz).

HAI SĂ NE CONECTĂM


Tu ai întrebări, noi avem răspunsuri!
Click pe butonul de mai jos și programează un apel telefonic cu unul dintre consultanții noștri.
Hai să ne conectăm!

RESURSE GRATUITE


Minutul cu Maxwell
Blog
Contact

ȚINEM LEGĂTURA ONLINE


 • Urmărește-ne pe Instagram
 • Urmărește-ne pe Twitter
 • Urmărește-ne pe Facebook
 • Urmărește-ne pe Linkedin
 • Urmărește-ne pe Youtube